Bovans Brown


Algemene kenmerken Bovans Brown

  • Veel eieren
  • Uitstekende legpersistentie
  • Hoge piekproductie
  • Vriendelijk
  • Perfecte eikwaliteit
  • Beste voederconversie

Segmenten: scharrel, volière, vrije uitloop.
Doel: kg. productie en stuks verkoop

Download Bovans Brown productie normen: